woensdag 4 januari 2012

'Doorbraak in het zoeken door ‘onleesbare’ teksten'

Universiteit Groningen: Doorbraak in het zoeken door ‘onleesbare’ teksten

"... deze tekstanalyse kan nu ook worden toegepast op in telegramstijl geschreven informele kladjes, vol spel- en grammatica-fouten, zoals klachtenformulieren van klanten of interne memo’s...."

Emerce: Groningse algoritmen zoeken sneller in klachtenformulieren

"... De bedenker Ashwin Ittoo promoveert op 5 januari 2012 aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde op deze technologie...."

"... Natural Language Processing, een zijtak van kunstmatige intelligentie. Informaticus Ittoo heeft een aantal van deze technieken verfijnd...."

Promotie: Natural language processing meets business. Algorithms for mining meaning from corporate texts